Lietošanas noteikumi

terms

 1. Aizliegts tuvoties zorbam bez instruktora!
 2. Visi instruktora norādījumi ir izpildāmi nekavējoties un bez iebildumiem!
 3. Zorba iekšpusē nav atļauts atrasties cilvēkiem ar sekojošajām slimībām: sirds nepietiekamība, epilepsija, cukura diabēts, osteoporoze, ka arī citām slimībām, ja zorbinga ietekmē var rasties slimības saasinājumus vai gūtas traumas.
 4. Zorbam netiek pielaisti cilvēki alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
 5. Zorbings var izraisīt traumas šādos gadījumos:
 • netiek pildīti instruktora norādījumi;
 • mēģinājums patstāvīgi (bez instruktora) nolaisties zorbā / ūdens bumbā no kalna;
 • mēģinājums izmainīt fiksēto ķermeņa stāvokli nolaišanās laikā;
 • mēģinājums patstāvīgi (bez instruktora) tikt ārā no zorba / ūdens bumbas;
 • Zorbonauts pirms starta nav atbrīvojies no asiem priekšmetiem (rotaslietas, atslēgas, apavi ar augstiem papēžiem).
 1. Personas, kas rada problēmas zorbinga zonā, tā apdraudot zorbonautu veselību un dzīvību, nekavējoties tiek aizvestas no zonas un turpmāk pie izklaides netiek pielaistas.
 2. Zorbonauta svara ierobežojums – 100 kg.
 3. Instruktors nav atbildīgs, ja persona:
 • gūst traumu savas vainas dēļ;
 • neizpilda instruktora norādījumus, tādējādi gūstot traumu;
 • Neinformē instruktoru par agrāk iegūtām traumām vai slimībām, tā nodarot kaitējumu savai veselībai.

Pieņemot lēmumu nodarboties ar zorbingu, Jūs uzņematies atbildību par savu veselību.

Ar noteikumiem esmu iepazinies, izmantoju zorbu brīvprātīgi, uzņemos atbildību par savu veselību.