[:ru]Зорбинг как вид группового тренинга

672691803В настоящее время идет широкая дискуссия касательно смысла групповых тренингов. Что они дают? Может ли современное предприятие существовать без них? Правильный ли это путь развития персонала?

Рынок предлагает различные групповые тренинги, но только командные (также известные как Teambuiding) имеют неизменные положительные результаты

После командных тренингов ваши сотрудники становятся более мотивированы, заинтересованы. Во время тренингов они лучше узнают себя и образуют более плотную связь с окружающей средой.

При командном зорбинге благодаря физическим нагрузкам и групповым переживаниям ломается ежедневная рутина. Люди сплачиваются в команде.

688647929

Существует несколько видов зорбинга, мы предлагаем вам самим выбрать наиболее приемлемый для вашей компании.

При горном зорбинге, благодаря экстремальным переживаниям, ваши сотрудники начнут видеть мир другими глазами.

Водный зорбинг – основа для настоящей командной работы. К примеру, троим сотрудникам в зорбе придется не просто устоять на ногах, но еще и управлять им по заданному курсу. Они, безусловно, должны будут координировать свои движения друг с другом, чтобы прийти к заданной цели. При желании в такой аттракцион можно добавить также дополнительных людей снаружи зорба.

После различных экстремальных видов командных тренингов сотрудники зачастую чувствуют себя перегруженными, вплоть до возникновения конфликтов в команде. Участники же зорб-тренингов не перенапрягаются, они вырабатывают в себе социальные навыки и становятся способными вдохновенно смотреть на новое, вкладывать в него сердце и душу.

Zorb.lv c удовольствием проконсультирует вас, какой тип зорбинга будет идеален для вашей компании и ваших сотрудников:

— веселое знакомство с коллегами в неформальной атмосфере,

— фокусирование на дальнейшее развитие команды.

Помните, zorb.lv поможет улучшить мотивацию самого важного вашего актива — сотрудников!

 [:lv]Zorbings – kā grupas treniņa veids
672691803
Pēdējā laikā notiek plaša diskusija par grupas treniņu jēgu. Ko tie dod? Vai mūsdienīgs uzņēmums bez tā var iztikt? Vai tas ir pareizais personāla attīstības ceļš?
Bieži vien tiek piedāvāti dažādi grupas treniņi, bet tikai komandas treniņiem (pazīstamiem arī kā tīmbildings) ir jēga.

Pēc komandas treniņiem Jūsu darbinieki kļūs motivētāki, ieinteresētāki. Treniņa laikā viņi labāk iepazīs sevi un kolēģus, kā arī izveido ciešāku saikni ar apkārtējo vidi.

Komandas treniņa laikā, pateicoties fiziskajai slodzei un grupas pārdzīvojumam, tiek salauzta ikdienas rutīna. Komanda tiek saliedēta.

688647929

Ir vairāki zorbinga veidi, no kuriem piedāvājam izvēlēties vispiemērotāko tieši Jums:
Zorbings uz kalna — pateicoties ekstrēmajam pārdzīvojumiem Jūsu darbinieki uzlūkos pasauli ar citām acīm.
Zorbings uz ūdens — ir īsta komandas darba pamats. Piemērām, trīs darbiniekiem būs ne tikai jācenšas noturēties kājās, bet arī vadīt zorbu iepriekš noteiktajā virzienā. Savstarpēji nesaskaņojot darbības, viņi pie dotā mērķa nenokļūs. Pēc velēšanās šo atrakciju var papildināt ar citu kolēģu darbošanos ārpus zorba.
Pēc ļoti ekstrēmiem komandas treniņiem darbinieki bieži vien jūtas pārslogoti, reizēm pat rodas nevajadzīgas konfliktsituācijas komandā. Savukārt zorb-treniņu dalībniekiem nav pārlieku liela slodze, viņi attīsta sociālās iemaņas un ar iedvesmu spēj darīt ko jaunu, ieguldot tajā sirdi un dvēseli.

Zorb.lv ar prieku piemeklēs tieši Jūsu uzņēmuma kolektīvam vispiemērotāko zorbinga veidu:
— jautru iepazīšanos ar kolēģiem neformālā atmosfērā,
— fokusēšanos uz komandas tālāku attīstību.

Atcerieties — zorb.lv palīdzēs uzlabot Jūsu vissvarīgākā aktīva – darbinieku motivāciju![:]

Закрыть меню